TYTO STRÁNKY BUDOU ZRUŠENY. NAVŠTIVTE NÁŠ NOVÝ WEB WWW.PSDOMOV.CZ

Únor 2014

Workshop v Hranicích

25. února 2014 v 10:48 Projekt "Komunitní zahrady"
ZO ČSOP Jeseník nad Odrou pořádá další Workshop na téma: Komunitní zahrady v Blahutovicích
Přijďte si popovídat o komunitou podporovaném zemědělství, bedýnkaření a dalších tématech
ohledně "jídla z blízka" .
Těšíme se na Vás v Hranicích v Domě s pečovatelskou službou
ZELENINA Z BLAHUTOVIC

23. února 2014 v 11:51 Projekt "Komunitní zahrady"
CHCETE MÍT VŽDY ČERSTVOU ZELENINU A JSTE Z OKOLÍ NOVÉHO JIČÍNA, VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ NEBO HRANIC?
CO JE KOMUNITOU PODPOROVANÉ ZEMĚDĚLSTVÍ?

Systém komunitou podporovaného zemědělství vychází z vůle spotřebitelů podpořit konkrétního hospodáře v jeho práci. V zásadě se jedná o partnerství mezi sedlákem a spotřebitelem, kteří sdílejí rizika (neúrodu) ale i přínosy (nadúrodu) hospodaření. Obě strany tak vyjadřují vzájemný závazek. Ze strany spotřebitelů platit za potraviny spravedlivou cenu a odebírat veškerou produkci farmy a ze strany hospodáře produkovat zdravé, čerstvé a ideálně bio potraviny.

Komunitou podporované zemědělství je:
Nový přístup pro zemědělce.
Nová možnost nákupu potravin pro spotřebitele.
Skutečné propojení zemědělců a lidí ve městech.


PROJEKT "KOMUNITNÍ ZAHRADY"

Projekt rozšiřuje činnost pozemkového spolku o nový rozměr, založení komunitních přírodních zahrad pro produkci ovoce, zeleniny a dalších produktů (med, byliny, domácí koření, sadební materiál). Využívá k tomu stávající pozemky a budovy v okolí komunitního centra v Blahutovicích, které jsou ve spoluvlastnictví nebo správě pozemkového spolku. Usiluje také o zapojení produkce z těchto ploch do bedýnkového systému distribuce a prodeje "jídla z blízka" místní i širší komunitě. Zaměřuje se také na opravy části budov ( sklady, sušárna, množírna sadby a další), tvořící zázemí pro tuto činnost. Působí také dovnitř organizace kde aktualizuje strategický plán činnosti pozemkového spolku a další navazující dokumenty a doplňuje jej o tento nový směr, rozvíjet vedle ochrany přírody a krajiny i tuto novou výzvu na cestě k udržitelnosti.

Cílovou skupinou projektu "Komunitní zahrady" jsou převážně mladší lidé a lidé středního věku většinou s malými dětmi, kteří hledají na trhu s potravinami možnost alternativních nákupů. Tito lidé mají povědomí o kvalitě místních potravin a jejich přednostech oproti dovážené produkci (ekologické dopady - především kamionová doprava; sociální dopady v místě - zaměstnanost, tradice, společenství ostatních podobně smýšlejících lidí; zdravotní dopady - preferují především potraviny bez zdravotních rizik, tedy bez chemie). Současně však se obtížně k místním a opravdových potravinám dostávají a to vzhledem k současnému nastavení trhu s potravinami (sítě supermarketů, dovozy potravin s obtížně dohledatelným původem bez možnosti ověření kvality kupovaného produktu).


POKUD MÁTE ZÁJEM O "NAŠI ZELENINU", KONTAKTUJTE NÁS. POŘÁDÁME WORKSHOPY, DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A SETKÁNÍ, KDE SE DOVÍTE JAK SE ZAPOJIT DO SYSTÉMU BEDÝNKÁŘENÍ