TYTO STRÁNKY BUDOU ZRUŠENY. NAVŠTIVTE NÁŠ NOVÝ WEB WWW.PSDOMOV.CZ

Květen 2013

Projekt " Komunitní zahrady"

16. května 2013 v 19:13 Projekt "Komunitní zahrady"
Anotace projektu:Sub-projekt rozšiřuje činnost pozemkového spolku o nový rozměr, založení komunitních přírodních zahrad pro produkci ovoce, zeleniny a dalších produktů (med, byliny, domácí koření, sadební materiál). Využívá k tomu stávající pozemky a budovy v okolí komunitního centra v Blahutovicích, které jsou ve spoluvlastnictví nebo správě pozemkového spolku. Usiluje také o zapojení produkce z těchto ploch do bedýnkového systému distribuce a prodeje "jídla z blízka" místní i širší komunitě. Zaměřuje se také na opravy části budov (sklady, sušárna, množárna sadby a další), tvořící zázemí pro tuto činnost. V rámci sub-projektu také dojde k aktualizaci strategického plánu činnosti pozemkového spolku.

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce.
www.swiss-contribution.cz, www.nadacepartnerstvi.cz

Projekt "Pro vodu"

5. května 2013 v 18:34 Projekt "Pro vodu"
Anotace projektuProjekt se snaží přispět k zadržování vody v krajině a obnově krajinných struktur spojených s vodou. Snaží se také působit na místní obyvatelé i návštěvníky Poodří v oblasti environmentální výchovy a osvěty prostřednictvím informačně-naučných tabulí na naučné stezce a dalších lokalitách pozemkového spolku kde je seznamuje s problematikou vody a biotopy obývanými živočichy vázanými na vody. Obsahuje také technické řešení ke zlepšení hospodaření s vodou v objektu komunitního centra Klášter, který povede k jímání dešťové vody a jejímu využití při provozu objektu. Dojde tak k úsporám pitné vody.
Hlavním cílem je tedy zdržení vody v krajině, zabránění vodní erozi a podpora biodiverzity zejména živočichů vázaných na vodu, dalšími dílčími cíli jsou environmentální výchova a osvěta veřejnosti a její zapojení do praktických opatření zdržujících vodu v krajině a zlepšení hospodaření vodou v sídle organizace. Do projektu budou zapojeni členové organizace, dobrovolníci, pracovníci veřejné služby, děti a mládež, veřejnost, odborníci.