TYTO STRÁNKY BUDOU ZRUŠENY. NAVŠTIVTE NÁŠ NOVÝ WEB WWW.PSDOMOV.CZ

Exkurze na sever od Olomouce

30. září 2014 v 22:13 |  Projekt "Komunitní zahrady"
V sobotu 20 září jsme se zúčastnili celodenní exkurze po ukázkových permakulturních projektech na sever od Olomouce. Cílem naší cesty byla Silezika Supíkovice. Nevládní nezisková organizace Silezika se převážně zabývá vytvářením pracovních příležitostí při krajinotvorných pracích. Pokoušejí se uplatnit místní nezaměstnané při zakládání a údržbě biotopů v širokém významu. Velkou pozornost věnují vytváření drobných vodních ploch v krajině. V menší míře se soustřeďují na založení sadů a liniových společenství na území okresu. Při zakládání a údržbě biotopů (tůně, sady, liniové společenství, remízky)se snaží uplatnit místní dlouhodobě nezaměstnané. Dále poskytuje služby osobám v bytové nouzi a vytváří pracovní příležitosti v rámci výkonu veřejné služby. Projektem nás provedli Tereza Šarmanová a Juraj Grňo.

Druhou zastávkou naší exkurze byla Těšíkovská Bydlina. Projekt vzdálený 10 km od města Šternberk a 25 km od Olomouce. Okolo 7 ha pozemků slouží pěstování vlastního ovoce a zeleniny a jako pastviny pro koně, ovce a kozy. V místě vzniká duchovně a alternativně laděná komunita, žijící v úzkém kontaktu s přírodou a usilující o samozásobitelství. Letos se Těšíkovská Bydlina uchází o zařazení mezi ukázkové permakulturní projekty. Po projektu nás provedli a výklad poskytli Jana a Marek Víťazkovi.


(více fotek z exkurze najdete v galerii)
 

Aktuality

5. srpna 2014 v 22:08
Informace pro zájemce o PC kurzy a worshopy
 


Workshop v Hranicích

25. března 2014 v 11:16 |  Projekt "Komunitní zahrady"
ZO ČSOP Jeseník nad Odrou pořádá další Workshop na téma: Komunitní zahrady v Blahutovicích
Přijďte si popovídat o komunitou podporovaném zemědělství, bedýnkaření a dalších tématech
ohledně "jídla z blízka" .
Těšíme se na Vás v Domě s pečovatelskou službou v Hranicích.

Workshop ve Valašském Meziříčí

17. března 2014 v 9:08 |  Projekt "Komunitní zahrady"
ZO ČSOP Jeseník nad Odrou pořádá další Workshop na téma: Komunitní zahrady v Blahutovicích
Přijďte si popovídat o komunitou podporovaném zemědělství, bedýnkaření a dalších tématech
ohledně "jídla z blízka" .
Těšíme se na Vás ve Valašském ekocentru ve Valašském Meziříčí

Společné setkání II.

12. března 2014 v 6:30 |  Projekt "Komunitní zahrady"
ZO ČSOP Jeseník nad Odrou pořádá druhé Společné setkání v klášteře.
Přijďte si popovídat o projektu komunitní zahrady, o "vizích a cílech organizace", o akčním plánu organizace a podívat se na naše opravené sklady a množárnu.
Těšíme se na Vás v Komunitním centrum Klášter v Blahutovicích.

Workshop v Ostravě

6. března 2014 v 8:29 |  Projekt "Komunitní zahrady"

Přátelé komunitních zahrad, omlouváme se, setkání ve Vive je dnes z organizačních důvodů zrušeno.ZO ČSOP Jeseník nad Odrou pořádá další Workshop na téma: Komunitní zahrady v Blahutovicích
Přijďte si popovídat o komunitou podporovaném zemědělství, bedýnkaření a dalších tématech
ohledně "jídla z blízka" .
Těšíme se na Vás v Ostravě v Coworkingovém centrum Viva


Workshop v Hranicích

25. února 2014 v 10:48 |  Projekt "Komunitní zahrady"
ZO ČSOP Jeseník nad Odrou pořádá další Workshop na téma: Komunitní zahrady v Blahutovicích
Přijďte si popovídat o komunitou podporovaném zemědělství, bedýnkaření a dalších tématech
ohledně "jídla z blízka" .
Těšíme se na Vás v Hranicích v Domě s pečovatelskou službou
ZELENINA Z BLAHUTOVIC

23. února 2014 v 11:51 |  Projekt "Komunitní zahrady"
CHCETE MÍT VŽDY ČERSTVOU ZELENINU A JSTE Z OKOLÍ NOVÉHO JIČÍNA, VALAŠSKÉHO MEZIŘÍČÍ NEBO HRANIC?
CO JE KOMUNITOU PODPOROVANÉ ZEMĚDĚLSTVÍ?

Systém komunitou podporovaného zemědělství vychází z vůle spotřebitelů podpořit konkrétního hospodáře v jeho práci. V zásadě se jedná o partnerství mezi sedlákem a spotřebitelem, kteří sdílejí rizika (neúrodu) ale i přínosy (nadúrodu) hospodaření. Obě strany tak vyjadřují vzájemný závazek. Ze strany spotřebitelů platit za potraviny spravedlivou cenu a odebírat veškerou produkci farmy a ze strany hospodáře produkovat zdravé, čerstvé a ideálně bio potraviny.

Komunitou podporované zemědělství je:
Nový přístup pro zemědělce.
Nová možnost nákupu potravin pro spotřebitele.
Skutečné propojení zemědělců a lidí ve městech.


PROJEKT "KOMUNITNÍ ZAHRADY"

Projekt rozšiřuje činnost pozemkového spolku o nový rozměr, založení komunitních přírodních zahrad pro produkci ovoce, zeleniny a dalších produktů (med, byliny, domácí koření, sadební materiál). Využívá k tomu stávající pozemky a budovy v okolí komunitního centra v Blahutovicích, které jsou ve spoluvlastnictví nebo správě pozemkového spolku. Usiluje také o zapojení produkce z těchto ploch do bedýnkového systému distribuce a prodeje "jídla z blízka" místní i širší komunitě. Zaměřuje se také na opravy části budov ( sklady, sušárna, množírna sadby a další), tvořící zázemí pro tuto činnost. Působí také dovnitř organizace kde aktualizuje strategický plán činnosti pozemkového spolku a další navazující dokumenty a doplňuje jej o tento nový směr, rozvíjet vedle ochrany přírody a krajiny i tuto novou výzvu na cestě k udržitelnosti.

Cílovou skupinou projektu "Komunitní zahrady" jsou převážně mladší lidé a lidé středního věku většinou s malými dětmi, kteří hledají na trhu s potravinami možnost alternativních nákupů. Tito lidé mají povědomí o kvalitě místních potravin a jejich přednostech oproti dovážené produkci (ekologické dopady - především kamionová doprava; sociální dopady v místě - zaměstnanost, tradice, společenství ostatních podobně smýšlejících lidí; zdravotní dopady - preferují především potraviny bez zdravotních rizik, tedy bez chemie). Současně však se obtížně k místním a opravdových potravinám dostávají a to vzhledem k současnému nastavení trhu s potravinami (sítě supermarketů, dovozy potravin s obtížně dohledatelným původem bez možnosti ověření kvality kupovaného produktu).


POKUD MÁTE ZÁJEM O "NAŠI ZELENINU", KONTAKTUJTE NÁS. POŘÁDÁME WORKSHOPY, DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A SETKÁNÍ, KDE SE DOVÍTE JAK SE ZAPOJIT DO SYSTÉMU BEDÝNKÁŘENÍProcházka po informačně-naučné stezce

28. ledna 2014 v 18:34 |  Nabídka našich služeb
V Blahutovicích máme také informačně naučnou stezku. Nabízíme školám, školkám nebo jiným skupinám procházku s průvodcem po této stezce.


Kam dál